HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 8.02.2018
  bialo-czerwona
DZIAŁY 
PRASA DONOSI 
STATUS TWÓRCY 
PRAWO AUTORSKIE 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
TWÓRCZE PODATKI 
 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

INFORMACJA o składkach ZUS

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za 2016 r. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

...osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych
... twórcy i artyści:

- stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2433 zł
(60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy).

Najniższa składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób za styczeń - grudzień 2016 r. wynosi:

    - 474,92 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne,
    - 194,64 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe,
    - 59,61 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe,

Za styczeń - grudzień 2016 r. ...dla osób wymienionych w pkt. I i II... podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 10137,50 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2012 r.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

  • nie może być niższa od kwoty: 288,95 zł

Składka na Fundusz Pracy:

  • nie może być niższa od kwoty: 59,61 zł


Zobacz więcej >>> na stronie ZUS
 Czytaj również o ZUS w linkach Gazety Prawnej na stronie PRASA DONOSI
DO GÓRY
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW  
BANK KALENDARZY   BANK WYSTAW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT   WSPÓŁPRACA
copyright 2003-2017 - ® Janusz Kobyliński