HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 18.07.2021
  bialo-czerwona
DZIAŁY 
PRASA DONOSI 
STATUS TWÓRCY 
PRAWO AUTORSKIE 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
TWÓRCZE PODATKI 
 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

INFORMACJA o składkach ZUS

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za 2018 r. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

...osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych
... twórcy i artyści:

- stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2665,80 zł
(60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy).

Najniższa składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób za styczeń - grudzień 2018 r. wynosi:

    - 520,36 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
    - 213,26 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe
    - 65,31 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe
    - 44,52 zł (tj. 1,67%) na ubezpieczenie wypadkowe (ta stopa procentowa obowiązuje za składki należne za miesiące: kwiecień - grudzień 2018 r.)

Za styczeń - grudzień 2018 r. ...dla osób wymienionych w pkt. I i II... podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 11 107,50 zł (tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

  • nie może być niższa od kwoty: 319,94 zł

Składka na Fundusz Pracy:

  • nie może być niższa od kwoty: 65,31 zł


Zobacz więcej >>> na stronie ZUS
 Czytaj również o ZUS w linkach Gazety Prawnej na stronie PRASA DONOSI
DO GÓRY
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2021 - ® Janusz Kobyliński