HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 18.07.2021
  bialo-czerwona
DZIAŁY 
PRASA DONOSI 
STATUS TWÓRCY 
PRAWO AUTORSKIE 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
TWÓRCZE PODATKI 
 
PRAWO AUTORSKIE
ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA

Z mocy decyzji Ministra Kultury wydanych na podstawie art. 104 & 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych - działają następujące organizacje zbiorowego zarządzania:

Stowarzyszenie Architektów Polskich / SARP /
Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych / SAWP/
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA / SAiW CP
Stowarzyszenie Filmowców Polskich / SFP /
Stowarzyszenie Niezależnych Autorów Radiowych i Telewizyjnych
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania / PRO /
Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych / KOPIPOL /
Związek Polskich Artystów Plastyków /ZPAP/
Związek Artystów Scen Polskich / ZASP
Związek Polskich Artystów Fotografików /ZPAF/
Związek Producentów Audio-Video / ZPAV /
Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców / STOART /

Szczególną rolę w zakresie realizacji praw autorskich i pokrewnych pełni Komisja Prawa Autorskiego, działająca na podstawie art.108 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednym z podstawowych zadań Komisji jest zatwierdzanie tabel wynagrodzeń proponowanych przez organizacje zbiorowego zarządzania.

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE TABELE POSIADAJĄ:

Związek Polskich Artystów Plastyków / ZPAP - do utworów plastycznych.
Tabele zatwierdzone 26 maja 1998 r.

Związek Artystów Scen Polskich / ZASP - zarządzanie prawami autorskimi reżyserów teatralnych i scenografów oraz aktorów jako artystów wykonawców.
Tabele zatwierdzone 6 kwietnia 1998 r

Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART.
Tabele zatwierdzone 18 lipca 2001 r.

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych / SAWP - do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych.
Tabele zatwierdzone 18 lipca 2001r.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - do utworów literackich, muzycznych, słowno- muzycznych, choreograficznych, scenicznych i sceniczno-muzycznych.
Tabele zatwierdzone 5 maja 2000 r.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich / SFP - do utworów audiowizualnych.
Tabele zatwierdzone 18 października 2001 r.

Związek Polskich Artystów Fotografików /ZPAF - do utworów fotograficznych.
Tabele zatwierdzone 26 lipca 2001 r. /zobacz tabele ZPAF/


DO GÓRY
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2021 - ® Janusz Kobyliński