HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 18.07.2021
  bialo-czerwona
DZIAŁY 
PRASA DONOSI 
STATUS TWÓRCY 
PRAWO AUTORSKIE 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
TWÓRCZE PODATKI 
 
PRAWO AUTORSKIE USTAWA menu

USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
z dnia 4 lutego 1994 r.

(tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83)
(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904)

ZMIANY:
2002-11-10   Dz.U.2001.128.1402   art. 14
  Dz.U.2002.126.1068   art. 11  
2003-01-01   Dz.U.2002.197.1662   art. 1
brak daty   Dz.U.2002.197.1662   art. 3, art. 1

ŚCIĄGNIJ USTAWĘ jako cały dokument
/ściągnij całość jako word doc lub pdf /

LUB OTWIERAJ ROZDZIAŁAMI:

Rozdział 1 /Art. 1 - 7/
Przedmiot prawa autorskiego

Rozdział 2 /Art. 8 - 15/
Podmiot prawa autorskiego

Rozdział 3 /Art. 16 - 35/
Treść prawa autorskiego
/autorskie prawa osobiste, majątkowe, dozwolony użytek chronionych utworów/

Rozdział 4 /Art. 36 - 40/
Czas trwania autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 /Art. 41 - 68/
Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 6 /Art. 69 - 73/
Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych

Rozdział 7 /Art. 74 - 77/
Przepisy szczególne dot. programów komputerowych

Rozdział 8 /Art. 78/
Ochrona autorskich praw osobistych

Rozdział 9 /Art. 79 - 80/
Ochrona autorskich praw majątkowych

Rozdział 10 /Art. 81 - 84/
Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji

Rozdział 11 /Art. 85 - 103/
Prawa pokrewne

Rozdział 12 /Art. 104 - 114/
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Rozdział 13 /Art. 111 - 114/
Fundusz Promocji Twórczości

Rozdział 14 /Art. 115 - 123/
Odpowiedzialność karna

Rozdział 15 /Art. 124 - 129/
Przepisy przejściowe i końcowe


DO GÓRY
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2021 - ® Janusz Kobyliński