HOME
PORTFOLIA / TECZKI
BIAŁO-CZERWONA / WHITE-RED
PROTEST TWÓRCÓW
BANK KALENDARZY
BANK WYSTAW
TWÓRCY I PRAWO
O NAS
KONTAKT
aktualizacja: 18.07.2021
 
 HISTORIA
 PAMIĘTACIE?

  Kronika 2003
Relacje z PROTESTU z 2003 roku
 
Prasa o PROTEŚCIE  

SPOTKANIE PLENARNE PŁK

Dnia 15 czerwca 2004 roku o godz. 17.00 w budynku Ermitażu Łazienek Królewskich przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Porozumienia Łazienki Królewskie. To sprawozdawczo - programowe spotkanie było podsumowaniem rocznej pracy PŁK.

Na wstępie Jerzy J. Biernat:

  • omówił powody powstania oraz historię Porozumienia Łazienki Królewskie
  • przedstawił aktywnych członków tworzących Sekretariat PŁK. Są wśród nich: Janusz Kobyliński, Krzysztof Sadowski, Andrzej Dębski, Janusz Nowicki, Krystyna Mokrosińska, Halina Olejniczak, Mieczysław Kominek, Jerzy Róziewicz, Stefan Kruczkowski, Olgierd Łukaszewicz, Krzysztof Knittel, Witold Strauss, Jerzy Kornowicz, Jarosław Siwiński oraz Sergiusz Sachno,
  • omówił współpracę PŁK z przedstawicielami Rządu, Sejmu i Senatu,
  • wyraził podziękowania dla tych, którzy się przyczynili do sukcesu przedsięwzięć PŁK
  • wskazał osiągnięcia Porozumienia Łazienki Królewskie w procesach legislacyjnych dotyczące: zryczałtowanych kosztów uzyskania, podatku VAT, praw autorskich i praw pokrewnych, radiofonii i telewizji oraz ochrony praw autorów.

Następnie Halina Olejniczak przedstawiła uwagi do obowiązującej od niedawna Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Ustawa ta, interpretowana niezwykle wąsko przez urzędników Urzędu d/s Zamówień Publicznych, może sparaliżować funkcjonowanie instytucji kulturalnych oraz radia i telewizji. Halina Olejniczak i Krystyna Mokrosińska przedstawiły związane z tym problemy środowiska dziennikarskiego. Podobne analizy przedstawią w najbliższym czasie przedstawiciele innych środowisk. Zebrani przegłosowali jednogłośnie podjęcie pilnych negocjacji z Urzędem Zamówień Publicznych w sprawie reinterpretacji wspomnianej ustawy.

Witold Strauss przedstawił kompleks zagadnień związanych z ubezpieczeniem społecznym (emerytury i służba zdrowia) twórców i artystów wykonawców. Zwrócił uwagę, że ustawowe zapisy o wcześniejszych emeryturach artystów wykonawców wygasają w 2006. W nowym projekcie ustawy o ubezpieczeniach społecznych nie wspomina się nawet o tej tak specyficznej grupie zawodowej. Ogromnym problemem jest też obowiązkowa wysokość składki na ZUS (obecnie ok. 700 zł miesięcznie), niemożliwa do uiszczenia przez większość żyjących w Polsce twórców. Nad zmianą tego stanu pracuje zespół PŁK.

Jerzy Biernat omówił kwestie finansowe działalności Porozumienia, m.in. związane z planami rozbudowy strony internetowej oraz wydania "Niezbędnika polskiego twórcy i artysty" - rodzaju podręcznika prawnego przeznaczonego dla osób zawodowo związanych ze sztuką. Janusz Kobyliński poruszył problemy finansowania obecności PŁK w Internecie.

Poszczególne organizacje zobowiązały się do wpłacenia środków na pokrycie działalności PŁK.

W drugiej, programowej części spotkania Krzysztof Sadowski przedstawił możliwości współpracy międzynarodowej dla stowarzyszeń i związków wchodzących w skład z PŁK. Jerzy Biernat zaproponował wpisanie Porozumienia Łazienki Królewskie do Europejskiej Rady Artystów (ECA). Zostało to uznane za korzystne dla skuteczności działań PŁK.

Uchwałą powołany został zespół inicjatywny do opracowania zagadnień związanych z działalnością PŁK w strukturach zagranicznych.
Jerzy Biernat przedstawił następnie dwa projekty rozwoju statusu prawnego PŁK. Projekty te po konsultacjach w związkach i stowarzyszeniach, zostaną przedstawione na kolejnym walnym zebraniu sygnatariuszy.

Halina Olejniczak oceniając dotychczasowe działania Jerzego Biernata zarekomendowała Go na dalsze pełnienie funkcji przewodniczącego PŁK. Wniosek został przyjęty jako uchwała przez aklamację. Dziękując za wyrażone zaufanie Jerzy Biernat poprosił wszystkich o równie aktywną dalszą wspólną pracę.

..............................
Powrót do SEKRETARIATU

 
WIEŚCI OD   DO GÓRY
 
 LINKI 2006

  PODPISY
Zobacz LISTĘ SYGNATARIUSZY PROTESTU
  FORUM
PUBLICYSTYKA,
panel dyskusyjny
  NAPISZ
OPINIE, OCENY, WYPOWIEDZI...
 PRASA pisze...
PRASA O PROTEŚCIE TWÓRCÓW
HOME   PORTFOLIA   BIAŁO-CZERWONA/ White-Red   PROTEST TWÓRCÓW   TWÓRCY I PRAWO   KONTAKT  
copyright 2003-2021 - ® Janusz Kobyliński